Algemene Voorwaarden

Bedrijfsgegevens Jolijt

Jolijt Nieuwestad 29-31
8911CH Leeuwarden
ANB-AMRO bank nr. 60.18.34.046
KVK: 01074874
BTW nummer: NL 819253571 B.01
IBAN-NL92ABNA0601834046 

Toepasselijkheid.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten en andere rechtshandelingen. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze  schriftelijk met Jolijt zijn overeengekomen. 

Bestellen.

Bestellen gaat via de  zgn.” Winkelwagen” of via info@jolijtwebwinkel.nl. Iedere bestelling via de website van Jolijt wordt via e-mail binnen maximaal twee werkdagen bevestigd. Een overeenkomst komt tot stand doordat Jolijt dmv. een persoonlijke E-mail de bestelling bevestigt en hierbij aanvaardt, dan wel op het moment dat Jolijt tot de uitvoering van de bestelling overgaat. Jolijt is gerechtigd, zonder opgaaf van enige redenen, bestellingen te weigeren. Een bestelling wordt in ieder geval geweigerd indien het bestelformulier niet juist of niet volledig is ingevuld. Indien een bestelling wordt geweigerd zal Jolijt dit binnen 2 werkdagen na de ontvangst van de bestelling aan u meedelen. Wanneer het bestelde artikel onverhoopt niet voorradig is, neemt Jolijt zo spoedig mogelijk via e-mail contact met u op. Jolijt is niet aansprakelijk voor de schade, die ontstaat als gevolg van het niet voorradig zijn van een artikel. 

Prijzen en betalingen.

Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief 19% BTW en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Met betrekking tot de betaling geldt het volgende:

Jolijt verwacht dat de klant binnen 7 dagen na ontvangst van de bevestiging, de betaling van het volledige aankoopbedrag inclusief de verzendkosten heeft bijgeschreven op de bankrekening van Jolijt. Betaling gebeurt middels overschrijving vooraf op de bankrekening van Jolijt, contant bij afhalen, via IDEAAL of onder rembours. 

Levering.

Bestellingen die op werkdagen worden gemaakt, worden binnen maximaal twee werkdagen in behandeling genomen. Gedurende de werkweek streeft Jolijt er naar om de artikelen binnen drie werkdagen, na ontvangst van de betaling, te leveren.( Deze levertijden zijn echter niet altijd haalbaar). Is levering binnen deze drie werkdagen niet mogelijk dan krijgt u hiervan bericht. U hebt in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

Het verzenden van de artikelen geschiedt door www.tntpost.nl .

 Er is de mogelijkheid om grotere artikelen af te halen, dit gebeurt uitsluitend na overleg met Jolijt. Verzendkosten van grote artikelen zoals meubels worden nader met u overeengekomen. Deze zult u niet direct in uw winkelmand vinden. Wij nemen contact met u op zodra de order binnen is. Wilt u van te voren weten hoeveel verzendkosten u moet betalen, neem dan contact met ons op. 

Retourzendingen.

Bij aflevering van de bestelling dient u te onderzoeken of de bestelling aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is of indien u de artikelen om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, bent u gerechtigd om de bestelling binnen 14 werkdagen te retourneren. Dit moet wel schriftelijk binnen die 14 dagen aan de verkoper gemeld zijn. U ontvangt dan een tegoedbon ter waarde van het bestede bedrag. De bestelling dient in dat geval altijd ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in de oorspronkelijke verpakking geretourneerd te worden. Indien het artikel of de bijbehorende verpakking gebruikt, beschadigd of incompleet is, zal Jolijt niet overgaan tot het uitkeren van het retourbedrag ter waarde van het betreffende artikel of slechts een gedeelte van de waarde van het betreffende artikel, tenzij de beschadiging van het artikel toe te rekenen valt aan Jolijt. De verzendkosten zijn in dit geval altijd voor de kopers kant.Bij het retour zenden, stuurt u vooraf een email naar info@jolijtwebwinkel.nl met vermelding van het ordernummer en de reden van retour zending.  Wij zullen zo snel mogelijk na het ontvangen van het product het bedrag op uw rekening terug storten. De kosten van het retour zenden zijn alleen voor rekening van Jolijt indien de bestelling een aantoonbaar gebrek vertoont. 

Aansprakelijkheid.

Jolijt besteedt  de uiterste zorg aan het inkopen van de producten. In geval van klachten over een geleverd product wordt er contact opgenomen met de betreffende fabrikant. Jolijt staat ervoor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en het niet in strijd zijn met op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Jolijt is nimmer aansprakelijk voor schade die voortkomt uit een onjuist gebruik van een door het Jolijt geleverd artikel. Men dient eventuele gebruiksaanwijzingen aandachtig door te nemen. De totale aansprakelijkheid bedraagt nooit meer dan de vergoeding die u voor het betreffende artikel heeft betaald.

Jolijt zorgt voor een goede verzendconditie van de bestelling. De mogelijke risico’s die het verzenden van de bestelling met zich meebrengt zijn altijd voor de koper. Jolijt is nimmer aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen.

Kleuren van de artikelen op de website kunnen enigszins afwijkend zijn van de werkelijke kleuren. 

Communicatie.

Voor vertragingen, niet of niet juist overkomen van bestellingen, bevestigingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel is Jolijt niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of schuld door Jolijt 

Privacy.

Op de website van Jolijt wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens worden gebruikt bij de uitvoering en afwikkeling van de bestelling. De persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt.

Jolijt wil graag weten of de website vaak bezocht wordt. Hiervoor zal Jolijt bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies (kleine bestanden die naar de browser worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer een bezoeker een website gebruikt). Deze gegevens zijn anoniem en kunnen niet worden herleid naar een persoon. 

Wijzigingsrecht.

Jolijt behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.

 

Bedrijfsgegevens Jolijt
Jolijt
Nieuwestad 31
8911CH Leeuwarden
NL92ABNA0601834046
KVK: 01074874
BTW nummer: NL 819253571B.01


Toepasselijkheid.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten en andere rechtshandelingen. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Jolijt zijn overeengekomen

Bestellen.
Bestellen gaat via het zgn.” Winkelwagen” of via info@jolijtwebwinkel.nl. Iedere bestelling via de website van Jolijt wordt via e-mail binnen maximaal twee werkdagen bevestigd. Een overeenkomst komt tot stand doordat Jolijt dmv. een persoonlijke E-mail de bestelling bevestigt en hierbij aanvaardt, dan wel op het moment dat Jolijt tot de uitvoering van de bestelling overgaat.
Jolijt is gerechtigd, zonder opgaaf van enige redenen, bestellingen te weigeren. Een bestelling wordt in ieder geval geweigerd indien het bestelformulier niet juist of niet volledig is ingevuld. Indien een bestelling wordt geweigerd zal Jolijt dit binnen 2 werkdagen na de ontvangst van de bestelling aan u meedelen. Wanneer het bestelde artikel onverhoopt niet voorradig is, neemt Jolijt zo spoedig mogelijk via e-mail contact met u op. Jolijt is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van het niet voorradig zijn van een artikel.

prijzen en betalingen
Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Met betrekking tot de betaling geldt het volgende:,
Jolijt verwacht dat de klant binnen 7 dagen na ontvangst van de bevestiging, de betaling van het volledige aankoopbedrag inclusief de verzendkosten heeft bijgeschreven op bankrekening van Jolijt. Betaling gebeurt middels overschrijving vooraf op onze bankrekening, contant bij afhalen, via IDEAL of onder rembours.

Levering
Bestellingen die op werkdagen worden gemaakt worden binnen maximaal twee werkdagen in behandeling genomen. Gedurende de werkweek streeft Jolijt er naar om de artikelen binnen drie werkdagen, na ontvangst van de betaling, te leveren.( Deze levertijden zijn echter niet altijd haalbaar). Is levering binnen deze drie werkdagen niet mogelijk dan krijg u hiervan bericht. U hebt in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
Het verzenden van de artikelen geschiedt door www.tntpost.nl .

Er is de mogelijkheid om grotere artikelen af te halen, dit gebeurt uitsluitend na overleg met Jolijt. Verzendkosten van grote artikelen zoals meubels worden nader met u overeengekomen. Deze zult u niet direct in uw winkelmand vinden. Wij nemen contact met u op zodra de order binnen is. Wilt u van te voren weten hoeveel verzendkosten u krijgt, neem dan contact met ons op.

Retourzendingen
Bij aflevering van de bestelling dien u te onderzoeken of de bestelling aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is of indien u de artikelen om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, ben u gerechtigd om de bestelling binnen 14 werkdagen te retourneren. De bestelling dient in dat geval altijd ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in de oorspronkelijke verpakking geretourneerd te worden. Indien het artikel of de bijbehorende verpakking gebruikt, beschadigd of incompleet is, zal Jolijt niet overgaan tot het uitkeren van het aankoopbedrag, tenzij de beschadiging van het artikel toe te rekenen valt aan Jolijt. De verzendkosten zijn in dit geval altijd voor de kopers kant.
Bij het retour zenden, stuur u vooraf een email naar info@jolijtwebwinkel.nl met vermelding van ordernummer en de reden van retour zenden. Wij zullen zo snel mogelijk na het ontvangen van het product het aankoopbedrag van het product terug storten. De kosten van het retour zenden zijn alleen voor rekening van Jolijt indien de bestelling een aantoonbaar gebrek vertoont.

Aansprakelijkheid
Jolijt besteedt de uiterste zorg aan het inkopen van de producten. In geval van klachten over een geleverd product wordt er contact opgenomen met de betreffende fabrikant. Jolijt staat ervoor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en het niet in strijd zijn met op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Jolijt is nimmer aansprakelijk voor schade die voortkomt uit een onjuist gebruik van een door het Jolijt geleverd artikel, bijvoorbeeld veroorzaakt door het negeren van de minimale kinderleeftijd voor een artikel. Men dient eventuele gebruiksaanwijzing aandachtig door te nemen. De totale aansprakelijkheid bedraagt nooit meer dan de vergoeding die u voor het betreffende artikel hebt betaald.
Jolijt zorgt voor een goede verzendconditie van de bestelling. De mogelijke risico’s die het verzenden van de bestelling met zich meebreng zijn altijd voor de koper. Jolijt is nimmer aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen.
Kleuren van de artikelen op website kunnen enigzins afwijkend zijn van de werkelijke kleuren.

Communicatie
Voor vertragingen, niet of niet juist overkomen van bestellingen, bevestigingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel is Jolijt niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of schuld door Jolijt

Privacy
Op de website van Jolijt word u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens worden gebruikt de uitvoering en afwikkeling van de bestelling. De persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt.

Jolijt wil graag weten of de website vaak bezocht wordt. Hiervoor zal Jolijt bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies (kleine bestanden die naar de browser worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer een bezoeker een website gebruikt). Deze gegevens zijn anoniem en kunnen niet worden herleid naar een persoon.

Wijzigingsrecht
Jolijt behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.
Niets van deze website mag opgeslagen, gelinkt of gebruikt worden zonder een schriftelijke toestemming van Jolijt.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

 • Riviera Maison
 • Sia
 • PTMD
 • Painting the Past
 • sid dickens
 • Riverdale
 • Bridgewater
 • Ihr
 • Pine Apple
 • Jeanne d'Arc Living
 • ideal
 • Post nl
 • Facebook Jolijt LIKE
 • Pinterest
 • Twitter Jolijt
 • Facebook Jolijt
 • Frezoli Lighting

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2008 - 2024 Jolijt | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel